ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 06
Актуални промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
авторски материал, стр. 5
Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда
авторски материал, стр. 21
За изпитателния срок
авторски материал, стр. 39
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 39/2017 г.
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 40/2017 г.
административна практика, стр. 43
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 41/2017 г.
административна практика, стр. 44
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 42/2017 г.
административна практика, стр. 45
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 44/2017 г.
административна практика, стр. 46
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 43/2017 г.
административна практика, стр. 46
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 45/2017 г.
административна практика, стр. 47
Промени в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, в сила от 6 юни 2017 г.
авторски материал, стр. 49
Въвеждaне на компетентнoстен мoдел в упpавлението на човeшките pесурси
авторски материал, стр. 55
Бизнес кореспонденция
авторски материал, стр. 65
Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
авторски материал, стр. 71
Oще за промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и предвижданите нови размери на минималните пенсии от 1 юли 2017 г.
авторски материал, стр. 74
НОИ стартира изпращането на уведомителни писма във връзка с условията за пенсиониране на лицата през 2018 г.
административна практика, стр. 81
Приети са важни промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, свързани с изплащането на помощи за деца с трайни увреждания
авторски материал, стр. 83
Здравно осигуряване на лице за сметка на държавния бюджет
административна практика, стр. 86