ТП Издания
Книга-годишник "Социално осигуряване 2017"
Решение № 13716 от 14.12.2016 г. по адм. д. № 14/2016 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 13722 от 14.12.2016 г. по адм. д. № 603/2016 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 13716 от 14.12.2016 г. по адм. д. № 14/2016 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 13620 от 13.12.2016 г. по адм. д. № 910/2016 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 12116 от 10.11.2016 г. по адм. д. № 11463/2015 г. на ВАС, III отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 292 от 11.01.2017 г. по адм. д. № 14312/2015 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 2054 от 17.02.2017 г. по адм. д. № 2167/2016 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 2077 от 20.02.2017 г. по адм. д. № 2775/2016 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 2389 от 27.02.2017 г. по адм. д. № 51/2017 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 7092 от 14.06.2016 г. по адм. д. № 10944/2015 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 9166 от 25.07.2016 г. по адм. д. № 839/2016 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 11638 от 01.11.2016 г. по адм. д. № 62/2016 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 11737 от 02.11.2016 г. по адм. д. № 5543/2016 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 12105 от 10.11.2016 г. по адм. д. № 3448/2016 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 13722 от 14.12.2016 г. по адм. д. № 603/2016 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 2389 от 27.02.2017 г. по адм. д. № 51/2017 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 11737 от 02.11.2016 г. по адм. д. № 5543/2016 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 11638 от 01.11.2016 г. по адм. д. № 62/2016 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 9166 от 25.07.2016 г. по адм. д. № 839/2016 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 12116 от 10.11.2016 г. по адм. д. № 11463/2015 г. на ВАС, III отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 7092 от 14.06.2016 г. по адм. д. № 10944/2015 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 12105 от 10.11.2016 г. по адм. д. № 3448/2016 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 13620 от 13.12.2016 г. по адм. д. № 910/2016 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 2077 от 20.02.2017 г. по адм. д. № 2775/2016 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 2054 от 17.02.2017 г. по адм. д. № 2167/2016 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Решение № 292 от 11.01.2017 г. по адм. д. № 14312/2015 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 88
Писмо № 1029-40-2252 от 08.03.2017 г. на НОИ
административна практика, стр. 572
Писмо № 1029-40-2252 от 08.03.2017 г. на НОИ
административна практика, стр. 572
Писмо № 20-00-1 от 04.01.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 575
Писмо № 20-00-1 от 04.01.2017 г. на НАП
административна практика, стр. 575
Коментар - Видове осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2017 година - Нови моменти - 2017 г.
авторски материал, стр. 579
Коментар - Видове осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2017 година - Нови моменти - 2017 г.
авторски материал, стр. 579
Коментар - Видове осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2017 година - Задължително осигурени лица за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и пр
авторски материал, стр. 583
Коментар - Видове осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2017 година - Задължително осигурени лица за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и пр
авторски материал, стр. 583
Коментар - Видове осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2017 година - Задължително осигурени лица за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, и за трудова злополука и професионална болест
авторски материал, стр. 606
Коментар - Видове осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2017 година - Задължително осигурени лица за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, и за трудова злополука и професионална болест
авторски материал, стр. 606
Коментар - Видове осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2017 година - Задължително осигурени лица за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт - 2017 г.
авторски материал, стр. 607
Коментар - Видове осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2017 година - Задължително осигурени лица за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт - 2017 г.
авторски материал, стр. 607
Коментар - Видове осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2017 година - Някои моменти на здравното осигуряване през 2017 година - 2017 г.
авторски материал, стр. 617
Коментар - Видове осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2017 година - Някои моменти на здравното осигуряване през 2017 година - 2017 г.
авторски материал, стр. 617
Коментар - Видове осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2017 година - Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 за подаването и съхранението на данни от работодателите, осигурителите и самоосигуряващите се лиц
авторски материал, стр. 619
Коментар - Видове осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасянето им през 2017 година - Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 за подаването и съхранението на данни от работодателите, осигурителите и самоосигуряващите се лиц
авторски материал, стр. 619
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност - 2017 г.
авторски материал, стр. 626
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност - 2017 г.
авторски материал, стр. 626
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, и за безработица - Парични обезщетения за майчинство - 2017 г.
авторски материал, стр. 650
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, и за безработица - Парични обезщетения за майчинство - 2017 г.
авторски материал, стр. 650
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, и за безработица - Парични обезщетения за безработица - 2017 г.
авторски материал, стр. 661
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, и за безработица - Парични обезщетения за безработица - 2017 г.
авторски материал, стр. 661
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Пенсии за осигурителен стаж и възраст - 2017 г.
авторски материал, стр. 668
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Пенсии за осигурителен стаж и възраст - 2017 г.
авторски материал, стр. 668
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Пенсии за инвалидност - 2017 г.
авторски материал, стр. 696
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Пенсии за инвалидност - 2017 г.
авторски материал, стр. 696
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Наследствени пенсии - 2017 г.
авторски материал, стр. 704
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Наследствени пенсии - 2017 г.
авторски материал, стр. 704
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Общи правила за пенсиите - 2017 г.
авторски материал, стр. 707
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Общи правила за пенсиите - 2017 г.
авторски материал, стр. 707
Коментар по координацията на схемите за социална сигурност с държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария, и действащи двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване през 2017 година - Ком
авторски материал, стр. 714
Коментар по координацията на схемите за социална сигурност с държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария, и действащи двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване през 2017 година - Ком
авторски материал, стр. 714
Коментар по координацията на схемите за социална сигурност с държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария, и действащи двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване през 2017 година - Усл
авторски материал, стр. 735
Коментар по координацията на схемите за социална сигурност с държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария, и действащи двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване през 2017 година - Усл
авторски материал, стр. 735
Коментар по координацията на схемите за социална сигурност с държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария, и действащи двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване през 2017 година - Нов
авторски материал, стр. 738
Коментар по координацията на схемите за социална сигурност с държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария, и действащи двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване през 2017 година - Нов
авторски материал, стр. 738
Коментар по координацията на схемите за социална сигурност с държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария, и действащи двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване през 2017 година - Дей
авторски материал, стр. 739
Коментар по координацията на схемите за социална сигурност с държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария, и действащи двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване през 2017 година - Дей
авторски материал, стр. 739
Коментар по допълнителното пенсионно осигуряване - Пенсионноосигурителни дружества и пенсионни фондове - 2017 г.
авторски материал, стр. 757
Коментар по допълнителното пенсионно осигуряване - Пенсионноосигурителни дружества и пенсионни фондове - 2017 г.
авторски материал, стр. 757
Коментар по допълнителното пенсионно осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване - 2017 г.
авторски материал, стр. 761
Коментар по допълнителното пенсионно осигуряване - Допълнително задължително пенсионно осигуряване - 2017 г.
авторски материал, стр. 761
Коментар по допълнителното пенсионно осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - 2017 г.
авторски материал, стр. 794
Коментар по допълнителното пенсионно осигуряване - Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - 2017 г.
авторски материал, стр. 794