ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 05
Ползване на платен годишен отпуск за текущата и предходни години
авторски материал, стр. 6
За дисциплинарните наказания
авторски материал, стр. 19
Възможности за едностранна промяна на мястото на работа
авторски материал, стр. 24
Има ли право работодателят да се намесва в интимния живот на работниците и служителите
авторски материал, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 31/2017
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 32/2017
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 33/2017
административна практика, стр. 42
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 34/2017
административна практика, стр. 44
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 35/2017
административна практика, стр. 46
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 36/2017
административна практика, стр. 47
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 37/2017
административна практика, стр. 48
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 38/2017
административна практика, стр. 50
Kак да съчетаваме кариера и семейство
авторски материал, стр. 51
Писмото винаги трябва да има конкретен адресат
авторски материал, стр. 55
За значението на обучението на личния състав и на отговорните лица по пожарна безопасност
авторски материал, стр. 60
Европейско финансиране за доброволчески дейности
авторски материал, стр. 64
Промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, в сила от 1 юни 2017 г., и прилагането им в практиката
авторски материал, стр. 67
Прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република, в сила от 1 май 2017 г.
авторски материал, стр. 77
Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2016 година
авторски материал, стр. 88
Възможности за смяна на личния лекар и временен избор при пребиваване в друго населено място
административна практика, стр. 88