ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 04
Промените в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 5
Нови моменти в уредбата на официалните празници по Кодекса на труда. Обявяване на определени дни за празнични и неприсъствени за работещите на територията на община, район, кметство или населено място
авторски материал, стр. 10
Платен годишен отпуск по трудов договор за допълнителен труд
авторски материал, стр. 15
Oбщи задължения на работодателя по трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 18
Искова давност за предявяване на иска за възстановяване на работа
авторски материал, стр. 25
За майчинството
авторски материал, стр. 29
Промени в Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат
авторски материал, стр. 32
За тиймбилдинга и превръщането на една работна група в екип
авторски материал, стр. 44
Бизнес етикет по телефона
авторски материал, стр. 53
Доплащане на разликата за обезщетение при постъпване на работа с по-ниско възнаграждение
авторски материал, стр. 59
Знак за спиране на обекта - новото „старо“ правомощие на инспекторите по труда
авторски материал, стр. 61
Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
авторски материал, стр. 68
Промени в подзаконовата уредба по прилагането на КСО
авторски материал, стр. 71
Изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
авторски материал, стр. 73
Задължително здравно осигуряване на лице в неплатен отпуск
административна практика, стр. 76