ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 03
За платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 5
Трудовоправни аспекти на пенсионирането
авторски материал, стр. 10
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 23/2017
административна практика, стр. 18
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 24/2017
административна практика, стр. 19
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 25/2017
административна практика, стр. 21
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 26/2017
административна практика, стр. 22
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 27/2017
административна практика, стр. 22
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 28/2017
административна практика, стр. 23
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 29/2017
административна практика, стр. 25
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 30/2017
административна практика, стр. 25
Създаване на компетентностен модел на лидера в организацията - предизвикателства и ползи
авторски материал, стр. 27
Бизнес срещи
авторски материал, стр. 35
Кога, колко, как и от кого се правят удръжки от заплатата
авторски материал, стр. 41
Психологически механизъм на трудовите злополуки
авторски материал, стр. 44
Източници за финансиране на работодатели от национални програми и проекти за заетост през 2017 година
авторски материал, стр. 51
Актуални правила за пенсионирането през 2017 година
авторски материал, стр. 65
Правото на обезщетение може да се запази частично при неползване или прекъсване на отпуска за бременност и раждане
авторски материал, стр. 79
Харта на клиента на НЗОК
административна практика, стр. 82