ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2017 г., кн. 02
Търговско представителство на чуждестранно лице
авторски материал, стр. 5
Промени в правилата за разкриване на регулирана информация по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
авторски материал, стр. 13
Решение № 178 от 22.02.2016 г. на ВКС, ТК
съдебна практика, стр. 21
Правни аспекти на форфетинга в международната търговия
авторски материал, стр. 24
Търговски залог по закон
авторски материал, стр. 31
Намаляване на неустойката при компенсация на вини
авторски материал, стр. 45
Промените в ГПК и в Закона за защита на потребителите, свързани с арбитражните производства и въвеждането на алтернативното решаване на спорове
авторски материал, стр. 58
Електронните административни производства при управление на средствата от Европейския съюз
авторски материал, стр. 63
Нови презумпции за неплатежоспособност в търговската несъстоятелност
авторски материал, стр. 73
Значението на прогнозните стойности на обществените поръчки в процеса по възлагане
авторски материал, стр. 85
Новите преки изпълнителни основания в изпълнителния процес
авторски материал, стр. 88