ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 12
Новият проект за изменение и допълнение на Кодекса на труда
административна практика, стр. 5
Писмо № 94-3806 от 08.11.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 26-912 от 11.11.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 1621-2 от 22.11.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94-4062 от 22.11.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 66-427 от 22.11.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална отговорност в България през следващата 2017 г.
авторски материал, стр. 21
Агенцията по заетостта в подкрепа на продължително безработните хора
авторски материал, стр. 35
Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
авторски материал, стр. 44
Писмо № 94-4180/28.11.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 62
Писмо № 94-4175/28.11.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 64
Писмо № 94-2409/10.08.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 66