ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 12
Промени в Кодекса на труда предвиждат почивните дни около празниците да не се разместват и отработват
авторски материал, стр. 5
Практически проблеми на трудовото право, произтичащи от системата на неговите източници
авторски материал, стр. 13
Наближава време за окончателна оценка на изпълнението на работещите в администрацията за 2016 г.
авторски материал, стр. 19
Десет решения за следващата нова година
авторски материал, стр. 25
Нова наредба за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета
авторски материал, стр. 30
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 49/2016
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 48/2016
административна практика, стр. 36
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 50/2016
административна практика, стр. 37
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 51/2016
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 53/2016
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 52/2016
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 55/2016
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 54/2016
административна практика, стр. 40
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 56/2016
административна практика, стр. 41
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 57/2016
административна практика, стр. 42
Новата уредба относно разрешението за работа и пребиваване на граждани на трети страни за целите на вътрешнокорпоративния трансфер
авторски материал, стр. 43
Най-често допускани грешки при подаване по електронен път на данните за изчисляване на паричните обезщетения и помощи от ДОО
авторски материал, стр. 53
За правото на „коледна добавка“ към пенсията за декември 2016 г.
авторски материал, стр. 64
Нова наредба за профилактичните прегледи и диспансеризацията
авторски материал, стр. 66