ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 11
Вписването на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и техните действителни собственици - гаранция за стабилността на финансовата система
авторски материал, стр. 5
Недостатъци (пороци) при провеждане на общо събрание на юридическо лице с нестопанска цел
авторски материал, стр. 15
Решение № 41 от 20.07.2016 г. по т. д. № 3314/2014 г. на ВКС, II т. о.
съдебна практика, стр. 22
Последиците от отпадане на задължение по каузално отношение върху вземането по издадения запис на заповед във връзка с някои постановки в Тълкувателно решение № 4 от 2013 г. на ОСГТК на ВКС
авторски материал, стр. 27
Разширяване на персоналния обхват на Закона за договорите за финансово обезпечение
авторски материал, стр. 37
Алтернативното обективно съединяване на искове
авторски материал, стр. 50
За съотношението между понятията неплатежоспособност и свръхзадълженост
авторски материал, стр. 59
Актуална информация на Портала за обществени поръчки
авторски материал, стр. 67
Съставлява ли изявление на длъжника, което не е адресирано до кредитора, признание на вземане по смисъла на чл. 116, б. „а“ ЗЗД
авторски материал, стр. 88