ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 11
Кога държавният служител може да бъде временно отстранен от работа
авторски материал, стр. 5
Писмо № 94-3065 от 21.9.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94-3063 от 21.9.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 94-3175 от 03.10.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 94-3176 от 03.10.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 61-341 от 14.10.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 26-832 от 20.10.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 25
Писмо № 92-831 от 20.10.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 26
Писмо № 26-821 от 20.10.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 27
Процедура на подбор на проекти – "Развитие на социалното предприемачество"
административна практика, стр. 29
За правото на работниците и служителите на безплатна храна и на работно облекло – 1/2016
административна практика, стр. 36
За правото на работниците и служителите на безплатна храна и на работно облекло – 2/2016
административна практика, стр. 38
Промените в Закона за насърчаване на заетостта за повишаване на мобилността на безработните
авторски материал, стр. 40
Регионалните програми за заетост и обучение през 2016 г.
авторски материал, стр. 47
Изборът на промяна в осигуряването във фонд “Пенсии” на ДОО или в универсален пенсионен фонд е свободен и информиран
авторски материал, стр. 57
За пенсията за осигурителен стаж и възраст в намален размер не е предвидена нито допълнителна, нито по-висока по размер осигурителна вноска за фонд “Пенсии”, поради това тя се отпуска в по-нисък размер пожизнено
авторски материал, стр. 61
DOCK GRUPPE - пример за швейцарско социално предприятие за осигуряване на заетост на дълготрайно безработни лица
авторски материал, стр. 65
Към европейски стълб на социалните права: въпроси и отговори
авторски материал, стр. 71
Третата конференция на ООН по въпросите на жилищната политика и устойчивото градско развитие (ХАБИТАТ III)
авторски материал, стр. 81