ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 11
Отпуски при произвеждане на избори
авторски материал, стр. 5
Практически проблеми на трудовото право, свързани с контрола за спазване и административнонаказателната отговорност за нарушения на трудовото законодателство
авторски материал, стр. 10
Дисциплинарно уволнение. Органи, които могат да налагат дисциплинарни наказания
авторски материал, стр. 16
Подобряване на условията на труд на бременните работнички или служителки
авторски материал, стр. 23
Новата уредба на служебното правоотношение при непълно работно време
авторски материал, стр. 28
Общата администрация вече е без длъжност „държавен експерт“
авторски материал, стр. 33
Обучението на работното място - между задължението и целесъобразността
авторски материал, стр. 37
Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“
авторски материал, стр. 46
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 39/2016
административна практика, стр. 53
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 38/2016
административна практика, стр. 53
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 40/2016
административна практика, стр. 54
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 41/2016
административна практика, стр. 55
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 42/2016
административна практика, стр. 55
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 43/2016
административна практика, стр. 56
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 44/2016
административна практика, стр. 57
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 45/2016
административна практика, стр. 58
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 46/2016
административна практика, стр. 58
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 47/2016
административна практика, стр. 59
Преглед на последните промени в Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 60
Определяне през 2016 г. на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2015 г.
авторски материал, стр. 66
Прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Черна гора, в сила от 1 октомври 2016 г.
авторски материал, стр. 77
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 80/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 81/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 82/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 83/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 84/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 85/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 86/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 87/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 88/2016
административна практика, стр. 88
Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове за 2015 година
авторски материал, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 79/2016
административна практика, стр. 88