ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 10
Прекратяване на трудовия договор без предизвестие с педагогически специалисти съгласно чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ
авторски материал, стр. 5
Практически проблеми на трудовото право, свързани с предварителната закрила при уволнение
авторски материал, стр. 9
Как се разпределят средствата за социално-битово и културно обслужване
авторски материал, стр. 18
Обезщетенията по чл. 222, ал. 1 и 3 от Кодекса на трудапри работа по основен и допълнителен трудов договор
авторски материал, стр. 21
Същност и правна уредба на конфликта на интереси за лица на публични длъжности
авторски материал, стр. 26
Управление на преживяванията на служителите
авторски материал, стр. 37
Как да напишем инструкция за безопасна работа
авторски материал, стр. 47
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа - 29/2016
авторски материал, стр. 54
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа - 30/2016
авторски материал, стр. 54
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа - 31/2016
авторски материал, стр. 55
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа - 32/2016
авторски материал, стр. 55
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа - 33/2016
авторски материал, стр. 56
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа - 34/2016
авторски материал, стр. 57
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа - 35/2016
авторски материал, стр. 57
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа - 36/2016
авторски материал, стр. 58
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа - 37/2016
авторски материал, стр. 59
Новият Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
авторски материал, стр. 60
Въпроси и отговори по гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 1/2016
административна практика, стр. 81
Въпроси и отговори по гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 2/2016
административна практика, стр. 81
Въпроси и отговори по гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 4/2016
административна практика, стр. 82
Въпроси и отговори по гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 3/2016
административна практика, стр. 82
Относно задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск
административна практика, стр. 87
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 66/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 67/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 68/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 69/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 70/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 71/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 72/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 73/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 74/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 75/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 76/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 77/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 78/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 79/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 80/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 65/2016
административна практика, стр. 88