ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 09
Новите моменти в статута на държавния служител съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 5
Писмо № 94-2410 от 10.08.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 22
Писмо № 94-2411 от 10.08.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 23
Писмо № 94-2181 от 28.07.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 25
Писмо № 94-2204 от 29.07.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 26
Писмо № 26-553 от 22.07.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 28
Писмо № 94-1744 от 04.07.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 29
Регистър на обектите за контрол според рисковия им потенциал ще подобри ефективността на инспекционната дейност на ИА “Главна инспекиця по труда”
административна практика, стр. 41
Процедура на подбор на проекти “Активно включване”
административна практика, стр. 43
Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
административна практика, стр. 48
Писмо № 94-1383 от 06.07.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 58
Писмо № 94-794 от 04.04.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 59
Писмо № 94-794 от 07.04.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 61
Писмо № 92-178 от 02.06.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 63
Немското социално законодателство и практиката за грижата за деца в детски заведения “KiTa”
авторски материал, стр. 65
Международните трудови стандарти за премахване и предотвратяване на принудителния труд и прилагането им в националното ни законодателство
авторски материал, стр. 71