ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 09
Изменение на МСС 1 Представяне на финансови отчети - инициатива във връзка с оповестяванията
авторски материал, стр. 5
Счетоводни и данъчни аспекти на преобразуването на търговско дружество чрез вливане
авторски материал, стр. 14
Данъчно третиране на предоставени на физически лица стипендии и други средства във връзка с тяхното обучение
авторски материал, стр. 25
Солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС
авторски материал, стр. 31
Обезпечения при доставки на течни горива съгласно промените в уредбата на данъка върху добавената стойност
административна практика, стр. 39
Становище № 20-00-171 от 09.09.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 44
Дължи ли се данък за автомобил, който е иззет в изпълнение на наложен запор
административна практика, стр. 66
Възстановяване на срока за обжалване на ревизионен акт
авторски материал, стр. 69
Седем стъпки за „застраховане“ срещу кражба на багаж
авторски материал, стр. 72
Промени в Наредба № 3 на БНБ относно прехвърлянето на платежни сметки и таксите, начислявани по тях
авторски материал, стр. 75