ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 09
Практически проблеми на трудовото право, свързани с прекратяването на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 5
Ползване на отпуски за обучение по реда на Кодекса на труда
авторски материал, стр. 16
Дисциплинарните наказания по КТ също може да се заличават
авторски материал, стр. 20
Прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ
авторски материал, стр. 22
Допустимо ли е да възникне изборно трудово правоотношение при избор на председател на сдружение с нестопанска цел
авторски материал, стр. 25
Още за промените в Закона за държавния служител, насочени към усъвършенстване на правната рамка - 2
авторски материал, стр. 27
За правото на стачка на държавните служители
авторски материал, стр. 37
Кои са най-често допусканите мениджърски грешки и няколко съвета как да се справите с тях
авторски материал, стр. 42
Без съгласието на работника не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение, освен по чл. 272 и 210 КТ
авторски материал, стр. 46
Характеристика на условията на труд и на работните процеси
авторски материал, стр. 49
Изисквания към инструктажа на работното място
авторски материал, стр. 59
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 25/2016
авторски материал, стр. 64
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 27/2016
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 26/2016
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 28/2016
авторски материал, стр. 66
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 29/2016
авторски материал, стр. 67
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 30/2016
авторски материал, стр. 68
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 31/2016
авторски материал, стр. 69
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 33/2016
авторски материал, стр. 70
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 32/2016
авторски материал, стр. 70
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 34/2016
авторски материал, стр. 71
Въпроси и отговори по отпускането и изплащането на пенсиите – 1/2016
административна практика, стр. 72
Въпроси и отговори по отпускането и изплащането на пенсиите – 2/2016
административна практика, стр. 74
Въпроси и отговори по отпускането и изплащането на пенсиите – 4/2016
административна практика, стр. 76
Въпроси и отговори по отпускането и изплащането на пенсиите – 3/2016
административна практика, стр. 76
Въпроси и отговори по отпускането и изплащането на пенсиите – 6/2016
административна практика, стр. 77
Въпроси и отговори по отпускането и изплащането на пенсиите – 5/2016
административна практика, стр. 77
Въпроси и отговори по отпускането и изплащането на пенсиите – 8/2016
административна практика, стр. 78
Въпроси и отговори по отпускането и изплащането на пенсиите – 7/2016
административна практика, стр. 78
Въпроси и отговори по отпускането и изплащането на пенсиите – 9/2016
административна практика, стр. 79
Въпроси и отговори по отпускането и изплащането на пенсиите – 10/2016
административна практика, стр. 80
Въпроси и отговори по отпускането и изплащането на пенсиите – 11/2016
административна практика, стр. 81
Новите минимални размери на инвалидните пенсии и изплащането на социална пенсия към тях
авторски материал, стр. 82
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 56/2016
авторски материал, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 57/2016
авторски материал, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 58/2016
авторски материал, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 55/2016
авторски материал, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 60/2016
авторски материал, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 59/2016
авторски материал, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 61/2016
авторски материал, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 62/2016
авторски материал, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 64/2016
авторски материал, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 63/2016
авторски материал, стр. 88