ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 08
Недействителност на трудовия договор
авторски материал, стр. 5
Определяне размера на средствата за социално-битово и културно обслужване в бюджетната сфера
авторски материал, стр. 16
Колко време мога да получавам обезщетение за временна неработоспособност след уволнението ми?
авторски материал, стр. 18
Правилата на Кодекса на труда може да се налагат и принудително
авторски материал, стр. 22
Преглед на промените в Закона за държавния служител - 1
авторски материал, стр. 25
Какво им липсва на моите работници и/или служители, за да работят по-добре
авторски материал, стр. 38
Минималната заплата в България след 1999 г.
авторски материал, стр. 48
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 20/2016
авторски материал, стр. 63
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 21/2016
авторски материал, стр. 63
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 22/2016
авторски материал, стр. 64
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 23/2016
авторски материал, стр. 64
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 26/2016
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 25/2016
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 24/2016
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 27/2016
авторски материал, стр. 66
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 28/2016
авторски материал, стр. 66
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 29/2016
авторски материал, стр. 67
Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 68
Въпроси и отговори по изплащането на обезщетения за безработица в рамките на Европейския съюз – 1/2016
административна практика, стр. 81
Въпроси и отговори по изплащането на обезщетения за безработица в рамките на Европейския съюз – 2/2016
административна практика, стр. 81
Въпроси и отговори по изплащането на обезщетения за безработица в рамките на Европейския съюз – 3/2016
административна практика, стр. 82
Въпроси и отговори по изплащането на обезщетения за безработица в рамките на Европейския съюз – 4/2016
административна практика, стр. 82
Въпроси и отговори по изплащането на обезщетения за безработица в рамките на Европейския съюз – 6/2016
административна практика, стр. 83
Въпроси и отговори по изплащането на обезщетения за безработица в рамките на Европейския съюз – 5/2016
административна практика, стр. 83
Въпроси и отговори по изплащането на обезщетения за безработица в рамките на Европейския съюз – 7/2016
административна практика, стр. 84
Въпроси и отговори по изплащането на обезщетения за безработица в рамките на Европейския съюз – 8/2016
административна практика, стр. 84
Въпроси и отговори по изплащането на обезщетения за безработица в рамките на Европейския съюз – 9/2016
административна практика, стр. 85
Въпроси и отговори по изплащането на обезщетения за безработица в рамките на Европейския съюз – 11/2016
административна практика, стр. 86
Въпроси и отговори по изплащането на обезщетения за безработица в рамките на Европейския съюз – 10/2016
административна практика, стр. 86
Задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в България
административна практика, стр. 87
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 46/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 45/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 44/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 43/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 42/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 47/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 48/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 49/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 50/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 51/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 52/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 53/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 54/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 41/2016
административна практика, стр. 88