ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 07
По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика
авторски материал, стр. 5
Притежаващият право на ползване на имот е данъчно задължен
авторски материал, стр. 16
Свободно къмпингуване в имоти - държавна или общинска собственост
авторски материал, стр. 19
Още изменения в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 34 от 03.05.2016 г.)
авторски материал, стр. 26
Отдаване под аренда на държавни и общински земи без търг или конкурс
авторски материал, стр. 33
Исковете по чл. 30, ал. 1, чл. 37 от Закона за наследството и чл. 108 от Закона за собствеността - правни взаимодействия
авторски материал, стр. 41
Наследството се дели при спазване на специални изисквания
съдебна практика, стр. 55
Решение № 109 от 14.01.2016 г. по гр. д. № 4981/2014 г. на ВКС, ІІ г.о.
съдебна практика, стр. 57
Приложимост на Закона за устройство на територията при съдебна делба на урегулиран поземлен имот
авторски материал, стр. 60
Може ли търговска марка да бъде обект на запор и продажба в изпълнителния процес?
авторски материал, стр. 69
Европейският патент с единно действие
авторски материал, стр. 78
Пасивна процесуална легитимация на наследниците на длъжника в изпълнителния процес
авторски материал, стр. 88