ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 07
Практически проблеми на трудовото право, свързани с трудовото възнаграждение
авторски материал, стр. 5
Работодателят може да въвежда непълно работно време
авторски материал, стр. 14
Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за работниците и служителите в системата на народната просвета
авторски материал, стр. 16
За заплатите на служителите в държавната администрация
авторски материал, стр. 22
Възвръщане на инвестициите в обучението на персонала
авторски материал, стр. 31
Легитимност на комитетите и групите по условия на труд
авторски материал, стр. 44
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 11/2016
авторски материал, стр. 51
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 10/2016
авторски материал, стр. 51
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 12/2016
авторски материал, стр. 52
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 13/2016
авторски материал, стр. 53
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 14/2016
авторски материал, стр. 53
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 15/2016
авторски материал, стр. 54
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 16/2016
авторски материал, стр. 55
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 17/2016
авторски материал, стр. 55
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 18/2016
авторски материал, стр. 56
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 19/2016
авторски материал, стр. 56
Промени в Закона за признаване на професионални квалификации
авторски материал, стр. 58
Контрол и административнонаказателна отговорност във връзка с правилата за трудова заетост на чужди граждани в Република България
авторски материал, стр. 67
За правата и отговорностите в осигуряването
авторски материал, стр. 76
Въпроси и отговори по паричните обезщетения за болест и майчинство – 1/2016
авторски материал, стр. 82
Въпроси и отговори по паричните обезщетения за болест и майчинство – 2/2016
авторски материал, стр. 85
Въпроси и отговори по паричните обезщетения за болест и майчинство – 3/2016
авторски материал, стр. 86
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 34/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 35/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 36/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 37/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 38/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 39/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 40/2016
административна практика, стр. 88
Не забравяйте здравноосигурителната си книжка по време на летния отпуск
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 33/2016
административна практика, стр. 88