ТП Издания
Книга "Управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2016"
Коментар на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Коментари по общи въпроси, свързани с прилагането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Действие, пред
авторски материал, стр. 10
Коментар на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Коментари по общи въпроси, свързани с прилагането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Принципи, прог
авторски материал, стр. 14
Коментар на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Коментари по общи въпроси, свързани с прилагането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Други форми на
авторски материал, стр. 20
Коментар на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Коментари по общи въпроси, свързани с прилагането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Мястото на Зак
авторски материал, стр. 22
Коментар на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Коментари по общи въпроси, свързани с прилагането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Законът за упр
авторски материал, стр. 26
Коментар на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Коментари по общи въпроси, свързани с прилагането на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Законът за упр
авторски материал, стр. 27
Коментар на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Насоки за кандидатстване и изпълнение на проекти
авторски материал, стр. 30
Коментар на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Проекти, по които се предоставя безвъзмездна финансова помощ
авторски материал, стр. 36
Коментар на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Стратегии и проектни предложения за водено от общностите местно развитие
авторски материал, стр. 38
Коментар на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор
авторски материал, стр. 40
Коментар на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент
авторски материал, стр. 47
Коментар на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
авторски материал, стр. 50
Коментар на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Плащания с безвъзмездна финансова помощ и финансови корекции по проектите - Изпълнение на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансов
авторски материал, стр. 57
Коментар на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Плащания с безвъзмездна финансова помощ и финансови корекции по проектите - Верифициране на разходите и плащания
авторски материал, стр. 58
Коментар на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Плащания с безвъзмездна финансова помощ и финансови корекции по проектите - Администриране на нередности и финансови корекции
авторски материал, стр. 62
Коментар на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Плащания с безвъзмездна финансова помощ и финансови корекции по проектите - Основание и размер на финансовата корекция
авторски материал, стр. 64
Коментар на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Плащания с безвъзмездна финансова помощ и финансови корекции по проектите - Акт за определяне на финансовата корекция
авторски материал, стр. 66
Коментар на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Плащания с безвъзмездна финансова помощ и финансови корекции по проектите - Изпълнение на финансовата корекция
авторски материал, стр. 68
Коментар на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове - Плащания с безвъзмездна финансова помощ и финансови корекции по проектите - Новата уредба на финансовите корекции в контекста на досегашната практика на ад
авторски материал, стр. 69
Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове
авторски материал, стр. 352
Формуляр за предварителен подбор на концепции за проектни предложения
авторски материал, стр. 355
Формуляр за кандидатстване с проектно предложение
авторски материал, стр. 358
Формуляр за кандидатстване с проектно предложение за системен проект
авторски материал, стр. 364
Указание за попълване на образец на „Финансов план (ФП) за бюджетна линия“ и „Актуализация на финансов план за бюджетна линия“
авторски материал, стр. 373
Образец
авторски материал, стр. 374