ТП Издания
Книга "Търговски сделки - 2015 г."
Правна уредба, понятие и видове търговски сделки
авторски материал, стр. 21
Сключване и изпълнение на търговските сделки
авторски материал, стр. 39
Неизпълнение на търговските сделки
авторски материал, стр. 59
Търговски обезпечения
авторски материал, стр. 73
Прехвърляне на права
авторски материал, стр. 98
Търговска продажба
авторски материал, стр. 108
Договор за лизинг
авторски материал, стр. 144
Комисионен договор
авторски материал, стр. 156
Спедиционен договор
авторски материал, стр. 183
Договор за превоз
авторски материал, стр. 191
Договор за застраховка
авторски материал, стр. 211
Договор за текуща сметка
авторски материал, стр. 271
Банкови сделки
авторски материал, стр. 277
Договор за наем на сейф
авторски материал, стр. 342
Менителница, запис на заповед, чек
авторски материал, стр. 347
Договор за влог в публичен склад
авторски материал, стр. 392
Факторинг
авторски материал, стр. 411
Франчайзинг
авторски материал, стр. 419