ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 06
За „публичния” търговски регистър и производството по обявяване на финансовите отчети на търговците
авторски материал, стр. 5
Важна промяна в счетоводното третиране на плодни дървета и други растения носители съгласно МСС
авторски материал, стр. 14
Третиране на разходите за тиймбилдинг в данъчната практика
авторски материал, стр. 24
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 1/2016
авторски материал, стр. 29
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 2/2016
авторски материал, стр. 31
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица – 3/2016
авторски материал, стр. 32
Място на изпълнение на доставките - Въпроси и отговори по ДДС – 1/2016
авторски материал, стр. 37
Място на изпълнение на доставките - Въпроси и отговори по ДДС – 2/2016
авторски материал, стр. 39
Място на изпълнение на доставките - Въпроси и отговори по ДДС – 3/2016
авторски материал, стр. 41
Място на изпълнение на доставките - Въпроси и отговори по ДДС – 4/2016
авторски материал, стр. 44
Издаване на ревизионен акт
авторски материал, стр. 49
Задължителна застраховка „Професионална отговорност“
авторски материал, стр. 55
Неверифициран разход или финансова корекция съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
авторски материал, стр. 65
Нови моменти в Закона за публичните финанси
авторски материал, стр. 79