ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 06
Общото събрание и Събранието на пълномощниците по чл. 6 КТ поначало са постоянно действащи
авторски материал, стр. 5
Практически проблеми на трудовото право, свързани с професионалната квалификация
авторски материал, стр. 9
Трудовите правоотношения се запазват при промяна на работодателя
авторски материал, стр. 19
Относно ползването, прекъсването и отлагането на платения годишен отпуск през 2016 г.
авторски материал, стр. 22
Относно размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 30
Допълнителни условия, на които трябва да отговарят държавните служители, за да бъдат назначени на държавна служба, и необходими документи за заемане на съответната длъжност
авторски материал, стр. 35
Правни проблеми при провеждането на тиймбилдинг събития
авторски материал, стр. 42
Заплащане на добавка към възнаграждението за отпуск
авторски материал, стр. 48
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 2/2016
авторски материал, стр. 50
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 1/2016
авторски материал, стр. 50
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 3/2016
авторски материал, стр. 51
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 4/2016
авторски материал, стр. 52
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 5/2016
авторски материал, стр. 52
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 6/2016
авторски материал, стр. 53
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 7/2016
авторски материал, стр. 54
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 8/2016
авторски материал, стр. 54
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 9/2016
авторски материал, стр. 55
Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа – 10/2016
авторски материал, стр. 56
Процедури за достъп на граждани на трети държави до пазара на труда в Република България
авторски материал, стр. 57
За правата и частната собственост в осигуряването, и за отговорностите на държавата
авторски материал, стр. 74
Относно увеличението на пенсиите от 1 юли 2016 г.
авторски материал, стр. 82
Възстановяване на здравноосигурителни права
административна практика, стр. 85
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 26/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 27/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 28/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 29/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 30/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 31/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 32/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 25/2016
административна практика, стр. 88