ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 05
Практически проблеми на трудовото право, свързани с дисциплинарната и имуществената отговорност на работника или служителя
авторски материал, стр. 5
Видове отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения, регламентирани в Кодекса на труда
авторски материал, стр. 13
Кога работодателят уволнява задължително с предизвестие
авторски материал, стр. 22
Ученето през целия живот и джендър различията
авторски материал, стр. 24
Обезщетения за незаконно недопускане или отстраняване от работа, дължими от работодателя
авторски материал, стр. 32
Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка
авторски материал, стр. 42
Новият Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
авторски материал, стр. 47
Още за промените в подзаконовата нормативна уредба по прилагането на КСО
авторски материал, стр. 57
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 1/2016
административна практика, стр. 60
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 2/2016
административна практика, стр. 61
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 3/2016
административна практика, стр. 61
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 5/2016
административна практика, стр. 62
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 4/2016
административна практика, стр. 62
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 6/2016
административна практика, стр. 63
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 7/2016
административна практика, стр. 63
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 8/2016
административна практика, стр. 64
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 9/2016
административна практика, стр. 64
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 10/2016
административна практика, стр. 65
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 11/2016
административна практика, стр. 65
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 12/2016
административна практика, стр. 66
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 13/2016
административна практика, стр. 67
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица – 14/2016
административна практика, стр. 68
Ново решение на Надзорния съвет на нзок в полза на пациентите
авторски материал, стр. 69
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 18/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 19/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 20/2016
административна практика, стр. 88
Работата от разстояние – законова уредба, обща характеристика и особености
авторски материал, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 21/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 22/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 23/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 24/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 17/2016
административна практика, стр. 88