ТП Издания
Книга-годишник "Социално осигуряване 2016"
Указание № 1029-40-118 от 06.01.2016 г. на НОИ
административна практика, стр. 611
Указание № 1029-40-118 от 06.01.2016 г. на НОИ
административна практика, стр. 611
Указание № 1029-40-1563 от 17.02.2016 г. на НОИ
административна практика, стр. 629
Указание № 1029-40-1563 от 17.02.2016 г. на НОИ
административна практика, стр. 629
Указание № 20-00-5 от 12.01.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 631
Указание № 20-00-5 от 12.01.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 631
Указание № 20-00-6 от 12.01.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 638
Указание № 20-00-6 от 12.01.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 638
Коментар Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2016 година. Избор за промяна на осигуряването. Възобновяване осигуряването на лицата по чл. 4б, ал. 1 КСО в УПФ – Нови моменти - 2016 Г.
авторски материал, стр. 646
Коментар Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2016 година. Избор за промяна на осигуряването. Възобновяване осигуряването на лицата по чл. 4б, ал. 1 КСО в УПФ – Нови моменти - 2016 Г.
авторски материал, стр. 646
Коментар Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2016 година. Избор за промяна на осигуряването. Възобновяване осигуряването на лицата по чл. 4б, ал. 1 КСО в УПФ – Oсигурителен доход. размери и р
авторски материал, стр. 651
Коментар Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2016 година. Избор за промяна на осигуряването. Възобновяване осигуряването на лицата по чл. 4б, ал. 1 КСО в УПФ – Oсигурителен доход. размери и р
авторски материал, стр. 651
Коментар Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2016 година. Избор за промяна на осигуряването. Възобновяване осигуряването на лицата по чл. 4б, ал. 1 КСО в УПФ – Промяна на осигуряването от доп
авторски материал, стр. 670
Коментар Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2016 година. Избор за промяна на осигуряването. Възобновяване осигуряването на лицата по чл. 4б, ал. 1 КСО в УПФ – Промяна на осигуряването от доп
авторски материал, стр. 670
Коментар Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2016 година. Избор за промяна на осигуряването. Възобновяване осигуряването на лицата по чл. 4б, ал. 1 КСО в УПФ – Промени в закона за здравното о
авторски материал, стр. 676
Коментар Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2016 година. Избор за промяна на осигуряването. Възобновяване осигуряването на лицата по чл. 4б, ал. 1 КСО в УПФ – Промени в закона за здравното о
авторски материал, стр. 676
Коментар Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2016 година. Избор за промяна на осигуряването. Възобновяване осигуряването на лицата по чл. 4б, ал. 1 КСО в УПФ – Изменения и допълнения в наредб
авторски материал, стр. 678
Коментар Осигурителен доход. Размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2016 година. Избор за промяна на осигуряването. Възобновяване осигуряването на лицата по чл. 4б, ал. 1 КСО в УПФ – Изменения и допълнения в наредб
авторски материал, стр. 678
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и отглеждане на дете – 2016 г.
авторски материал, стр. 685
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, и за безработица - Парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и отглеждане на дете – 2016 г.
авторски материал, стр. 685
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, и за безработица - Парични обезщетения за безработица – 2016 г.
авторски материал, стр. 712
Коментар по паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на дете, и за безработица - Парични обезщетения за безработица – 2016 г.
авторски материал, стр. 712
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Пенсии за осигурителен стаж и възраст – 2016 г.
авторски материал, стр. 717
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Пенсии за осигурителен стаж и възраст – 2016 г.
авторски материал, стр. 717
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Пенсии за инвалидност – 2016 г.
авторски материал, стр. 750
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Пенсии за инвалидност – 2016 г.
авторски материал, стр. 750
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Наследствени пенсии – 2016 г.
авторски материал, стр. 759
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Наследствени пенсии – 2016 г.
авторски материал, стр. 759
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Пенсии, несвързани с трудова дейност – 2016 г.
авторски материал, стр. 763
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Пенсии, несвързани с трудова дейност – 2016 г.
авторски материал, стр. 763
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Общи правила за пенсиите – 2016 г.
авторски материал, стр. 765
Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Общи правила за пенсиите – 2016 г.
авторски материал, стр. 765
Коментар по европейските регламенти за координация на схемите за социална сигурност и новите двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване през 2016 година - Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за соц
авторски материал, стр. 773
Коментар по европейските регламенти за координация на схемите за социална сигурност и новите двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване през 2016 година - Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за соц
авторски материал, стр. 773
Коментар по европейските регламенти за координация на схемите за социална сигурност и новите двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване през 2016 година - Нови двустранни договори за социална сигурност – 2016 г.
авторски материал, стр. 793
Коментар по европейските регламенти за координация на схемите за социална сигурност и новите двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване през 2016 година - Нови двустранни договори за социална сигурност – 2016 г.
авторски материал, стр. 793
Коментар по допълнителното социално осигуряване – Въведение – 2016 г.
авторски материал, стр. 815
Коментар по допълнителното социално осигуряване – Въведение – 2016 г.
авторски материал, стр. 815
Коментар по допълнителното социално осигуряване – Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 2016 г.
авторски материал, стр. 817
Коментар по допълнителното социално осигуряване – Допълнително задължително пенсионно осигуряване – 2016 г.
авторски материал, стр. 817
Коментар по допълнителното социално осигуряване – Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – 2016 г.
авторски материал, стр. 834
Коментар по допълнителното социално осигуряване – Допълнително доброволно пенсионно осигуряване – 2016 г.
авторски материал, стр. 834