ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 04
Нередовните заявления за вписване в търговския регистър и възможностите за тяхното поправяне
авторски материал, стр. 5
Прекратяване участието на длъжника в ООД от взискателя - характер и последици
авторски материал, стр. 13
Преглед на съдебната практика относно банковата гаранция
авторски материал, стр. 29
Хипотези при изпълнение върху недвижими имоти, включени в търговско предприятие, заложено по реда на ЗОЗ
авторски материал, стр. 38
Решение № 383 от 29.01.2016 г. по гражд. д. № 2225/2015 г. на ВКС, IV г. о.
съдебна практика, стр. 50
Решение № 233 от 02.12.2015 г. по гражд. д. № 2036/2015 г. на ВКС, III г. о.
съдебна практика, стр. 55
Пасивна процесуална легитимация при преобразуване на юридическо лице без ликвидация
авторски материал, стр. 59
Новите положения в подзаконовата уредба на обществените поръчки, в сила от 15 април 2016 г.
авторски материал, стр. 70
Постепенната дерегулация на телеком сектора и приложението на конкурентното право
авторски материал, стр. 77
Спорни въпроси на относителната недействителност на договора по чл. 135 ЗЗД
авторски материал, стр. 88