ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 04
Новият административен ред за осигуряване на достъп до самостоятелни обекти в етажната собственост
авторски материал, стр. 5
Правен статут на гаража за един автомобил
авторски материал, стр. 11
Договорът за преаренда на държавни и общински земи
авторски материал, стр. 22
При индивидуализиране на кои недвижими имоти се издават скици - проект?
авторски материал, стр. 26
Решение № 88 от 17.07.2015 г. по гражд. д. № 6225/2014 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 28
Функции на европейското удостоверение за наследство
авторски материал, стр. 34
Член 30, ал. 2 от Закона за наследството през призмата на Тълкувателно решение № 3 от 2013 г. на ОСГК на ВКС
авторски материал, стр. 42
Брачен договор може да има и при отдавна сключен брак
авторски материал, стр. 48
Решение № 201 от 19.10.2015 г. по гражд. д. № 2585 от 2015 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 50
Вписване на завещания, изготвени и обявени в чужбина
авторски материал, стр. 56
Новото в правния режим на местата за паркиране след промените в Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 101 от 2015 г.)
авторски материал, стр. 68
Регламент (ЕС) 2015/2424 и правният режим на марката на ЕС
авторски материал, стр. 78