ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 04
Хипотези, при които съдът отхвърля иска за възстановяване на работа. Особености във връзка със зачитане на стажа и някои видове обезщетения
авторски материал, стр. 5
Бременна работничка или служителка ползва права след удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ
авторски материал, стр. 15
Писмо № 94-3781 от 05.01.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Писмо № 94-104 от 09.02.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 94-3576 от 13.02.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Писмо № 26-722 от 25.02.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 94-546 от 08.03.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 22
Пети европейски форум за социално предприемачество 31 март - 3 април 2016 г.Пловдив, България
авторски материал, стр. 24
Психосоциални рискове и стрес на работното място
авторски материал, стр. 29
Инспекцията по труда предоставя редица електронни услуги за гражданите, които са част от извършваните административни услуги в полза на гражданите, работодателите и работниците. Добре е те да се познават, за да може да бъдат ефективно използвани
авторски материал, стр. 32
Задължения на предприятието, което осигурява временна работа към работника или служителя
авторски материал, стр. 40
България и Черна гора подписаха двустранна спогодба за социална сигурност
авторски материал, стр. 59
От 31 март започва програмата за профилактика и рехабилитация за 2016 г.
административна практика, стр. 64
Европейската практика при определяне на минималната работна заплата
авторски материал, стр. 68