ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 04
Практически проблеми на трудовото право, свързани с работното време, почивките и отпуските
авторски материал, стр. 5
Задължения на работодателя по трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 13
Различният размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 20
Нарушения на дисциплината, дисциплинарна отговорност, наказания и изисквания за налагането им по Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 23
Подходи за стимулиране на споделянето и управлението на знанията в организацията
авторски материал, стр. 32
Прекратяване на трудовия договор от работник или служител без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото му възнаграждение
авторски материал, стр. 38
Въпроси и отговори по заплащането на труда - Заплащане на допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
авторски материал, стр. 42
Въпроси и отговори по заплащането на труда - Заплащане на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по основното трудово правоотношение и при непълно работно време
авторски материал, стр. 45
Оценка на работното място, на работните помещения и на работното оборудване
авторски материал, стр. 48
Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица,и в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
авторски материал, стр. 59
Последици от промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО
авторски материал, стр. 73
Кога може да бъде намален индивидуалният коефициент при пенсиониране
авторски материал, стр. 77
Право на помощ при раждане от майка-студентка
авторски материал, стр. 80
Надомната работа – законова уредба, обща характеристика и особености
авторски материал, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 12/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 13/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 14/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 15/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 16/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 17/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство - 11/2016
административна практика, стр. 88