ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 03
Практически проблеми на трудовото право, свързани с промяната на работодателя
авторски материал, стр. 5
Превръщане на трудовия договор с уговорка за изпитване в окончателен трудов договор
авторски материал, стр. 14
Атакувайте незаконното уволнение в съда
авторски материал, стр. 17
Компетентност в управление на времето
авторски материал, стр. 19
Психология на безопасността на труда
авторски материал, стр. 29
Стартира нова схема „Обучения и заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“
административна практика, стр. 36
Новите правила за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС“
авторски материал, стр. 39
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 1/2016
административна практика, стр. 49
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 2/2016
административна практика, стр. 51
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 3/2016
административна практика, стр. 52
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 4/2016
административна практика, стр. 54
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 5/2016
административна практика, стр. 55
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 6/2016
административна практика, стр. 56
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 7/2016
административна практика, стр. 58
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 8/2016
административна практика, стр. 59
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 9/2016
административна практика, стр. 60
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 10/2016
административна практика, стр. 60
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 11/2016
административна практика, стр. 61
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 12/2016
административна практика, стр. 62
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 13/2016
административна практика, стр. 62
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 14/2016
административна практика, стр. 63
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 15/2016
административна практика, стр. 63
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 16/2016
административна практика, стр. 64
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 17/2016
административна практика, стр. 65
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 18/2016
административна практика, стр. 66
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 19/2016
административна практика, стр. 67
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 21/2016
административна практика, стр. 68
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 20/2016
административна практика, стр. 68
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 22/2016
административна практика, стр. 69
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 23/2016
административна практика, стр. 70
Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност – 24/2016
административна практика, стр. 71
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 10/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 9/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 8/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 7/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 5/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 4/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 3/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 2/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 1/2016
административна практика, стр. 88
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 6/2016
административна практика, стр. 88