ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 02
Учредяване право на строеж срещу строителство при съсобственост
авторски материал, стр. 5
Решение № 188 от 24.10.2014 г. на ВКС, ІІІ г. о.
съдебна практика, стр. 12
Предпоставки за отчуждаване на недвижими имоти за изграждане на обекти - публична собственост на държавата и общините по Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 18
По въпроса за трансформацията на лично имущество
авторски материал, стр. 38
Братовчеди наследяват последни, и то ако няма преки наследници или съпруг
авторски материал, стр. 48
Кантора нотариус: Казус от практиката
авторски материал, стр. 51
Медиацията при спорове в строителството
авторски материал, стр. 60
Дизайнът на печатно издание като интелектуална собственост
авторски материал, стр. 72
Фирмата като интелектуална собственост - друг поглед към исковете по чл. 7, ал. 4 от Търговския закон
авторски материал, стр. 82