ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 02
Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
авторски материал, стр. 5
Изплащане на обезщетение за оставане без работа при прекратяване на трудовия договор по време на отпуск поради бременност и раждане
авторски материал, стр. 15
Писмо № 26-679 от 04.12.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Писмо № 94-3631 от 04.01.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Писмо № 94-101 от 13.01.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 94-37 от 13.01.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 22
Писмо № 26-710 от 29.01.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 23
Писмо № 94-199 от 29.01.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 25
Комитети и групи по условията на труд
авторски материал, стр. 27
Националният план за действие по заетостта за 2016 г. - за стабилност на пазара на труда и повишаване на квалификацията на работната сила
авторски материал, стр. 34
Социално-икономическа защита за хора с увреждания в България през 2016 г.
авторски материал, стр. 51
Условия за пенсиониране на категорийните работници
авторски материал, стр. 66
Писмо № 94-3763 от 25.01.2016 г на МТСП
административна практика, стр. 69
Писмо № 94-3858 от 21.01.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 71
Писмо № 94-3524 от 21.01.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 73
Писмо № 94-3119 от 12.01.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 75
Писмо № 0402-587 от 11.01.2016 г. на МТСП
административна практика, стр. 77
Как функционира Съдът на Европейския съюз
авторски материал, стр. 79