ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 02
Приложимата счетоводна база в контекста на новия Закон за счетоводството - избор, или задължение на предприятието
авторски материал, стр. 5
Промени в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2015 г.
авторски материал, стр. 22
Авансово облагане на доходите от други източници по чл. 35 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал, стр. 31
Автоматичен обмен на финансова информация
авторски материал, стр. 41
Промените в акцизното законодателство от началото на 2016 г.
авторски материал, стр. 59
Новият Кодекс за застраховането, в сила от 01.01.2016 г.
авторски материал, стр. 74
Новото данъчно третиране по ЗДДС на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задължените лица
авторски материал, стр. 88
Писмо № 20-00-15 от 22.01.2016 г. на НАП
административна практика, стр. 88