ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 02
Последните промени в КТ относно критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите
авторски материал, стр. 5
Практически проблеми, свързани с допълнителните условия за някои трудови правоотношения
авторски материал, стр. 10
Платеният годишен отпуск се ползва едва след писмено разрешение от работодателя
авторски материал, стр. 18
Наследникът не отговаря за задължения по трудов договор, за изработка или издръжка
авторски материал, стр. 22
Трансформиране на трудовите отношения в партньорски
авторски материал, стр. 25
Заплащане на възнаграждение за изпълнение на обществени и други задължения, извън задълженията по трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 32
Гарантирането на качествена оценка на риска започва с организацията на дейността по оценяването
авторски материал, стр. 36
Националният план за действие по заетостта за 2016 г. - за стабилност на пазара на труда и повишаване на квалификацията на работната сила
авторски материал, стр. 48
Новите правила за пенсиониране от началото на 2016 г.
авторски материал, стр. 62
Промени в Наредба № Н-8 за подаването и съхранението на данни от осигурителите и от самоосигуряващите се лица, в сила от 1 януари 2016 г.
авторски материал, стр. 77
Промените в Закона за социално подпомагане от 29.01.2016 г.
авторски материал, стр. 82