ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 01
Спорни изменения в Гражданския процесуален кодекс. Признаване и изпълнение на съдебни решения от държави - членки на EС според Регламент (ЕС) № 1215/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета
авторски материал, стр. 5
Частично заличаване на ипотекa
авторски материал, стр. 18
Решение № 199 от 10.08.2015 г., ІV г. о. на ВКС
съдебна практика, стр. 25
Промени в режима на земеделските земи и горските територии
авторски материал, стр. 31
Съединяване на съседни поземлени имоти - собственост на едно и също лице
авторски материал, стр. 40
Законопроектът за физическите лица и мерките за подкрепа. Опит за класификация на мерките за подкрепа
авторски материал, стр. 42
Съпруг на наследодател не може да продаде имот от дела си, без да го предложи първо на децата
авторски материал, стр. 56
Саморъчното завещание и процедурата по обявяването му
авторски материал, стр. 59
Режими за разрешаване на строителство и за извършване на строителни дейности след последните промени в ЗУТ
авторски материал, стр. 74
Управление на продуцентски права при традиционните начини на дигитално разпространение на защитено аудиовизуално съдържание
авторски материал, стр. 87