ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 01
Усъвършенстване на трудовото законодателство - Практически проблеми на трудовото право, свързани със съдържанието на трудовия договор
авторски материал, стр. 5
Кой трябва да прекрати трудовия договор поради пенсиониране
авторски материал, стр. 13
Работодателят е длъжен да издава документи при поискване от служител
авторски материал, стр. 16
Заплащане на извънредния труд на държавните служители в дните на официални празници
авторски материал, стр. 18
Методи за обучение на ръководители - предизвикателство за мениджъри, или предизвикателство за обучители
авторски материал, стр. 21
Новата минимална работна заплата за 2016 г.се отразява на всички плащания, обвързани с нея
авторски материал, стр. 32
За правата на работниците и задълженията на работодателите приработа в тежки метеорологични условия
административна практика, стр. 42
Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите от началото на 2016 година
авторски материал, стр. 45
Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 година
авторски материал, стр. 50
От 1 януари 2016 г. е в сила нов ред за подаване в НОИ на документи и данни за изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
авторски материал, стр. 60
Законът за бюджета на НЗОК за 2016 г. и финансовите възможности на здравното осигуряване през новата година
авторски материал, стр. 72