ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2015 г., кн. 12
Специфични хипотези на недопустимост на иска по чл. 74 от Търговския закон
авторски материал, стр. 5
Запазва ли се ипотеката при преобразуване на ипотекарния длъжник - дружество с ограничена отговорност?
авторски материал, стр. 17
Способи за прехвърляне на „владение“ или „контрол“ при предоставяне на финансово обезпечение и момент, от който финансовото обезпечение се смята за предоставено
авторски материал, стр. 25
Отмяна на организирано туристическо пътуване от туроператора
авторски материал, стр. 41
Решение № 132 от 02.10. 2015 г., I т. о. на ВКС
съдебна практика, стр. 57
Упълномощаване и заместване при обществените поръчки
авторски материал, стр. 61