ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 12
Промени в Кодекса на труда във връзка с правото на обезщетение при придобиване на пенсия в намален размер
авторски материал, стр. 5
Писмо № 94-2808 от 18.09.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 26-605 от 05.11.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 25-76 от 09.11.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 94-3418 от 11.11.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Застраховането на работещите е задължително при условия на трудов травматизъм равен или по-висок от средния за страната
авторски материал, стр. 17
Какво ще проверява ИА “Главна инспекция по труда” в инспекционната кампания във връзка с масовото саниране на сгради
административна практика, стр. 22
Обява за кампания-2016 на проект “Красива България”
административна практика, стр. 26
Кога контролните органи на НОИ съставят ревизионни актове за начет на лекарите от ТЕЛК
авторски материал, стр. 43
Писмо № 94-2083 от 10.07.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 45
Писмо № 94-2731 от 07.10.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 47
Писмо № 94-3220 от 18.11.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 49
Принцип на равно третиране на хората на пазара на труда в Европейския съюз
авторски материал, стр. 50
Агенцията по заетостта посрещна Световната асоциация на обществените служби по заетостта
административна практика, стр. 62