ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2015 г., кн. 12
Преоценка на имоти, машини и съоръжения
авторски материал, стр. 5
Счетоводно отчитане на разходи за създаване на уеб сайт
авторски материал, стр. 16
Условия и ред за прилагане на новите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания
авторски материал, стр. 22
Отговори на често поставяни въпроси във връзка с ползването на данъчното облекчение за деца и данъчното облекчение за деца с увреждания
административна практика, стр. 31
Третиране съгласно ЗДДС на обмяната на виртуалната валута „биткойн“ срещу дадена конвенционална валута
авторски материал, стр. 37
Задължения за собственика - наемодател, при извършени от наемател разходи за ремонт или подобрение на недвижим имот
авторски материал, стр. 42
Коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2016 г. и задължително застраховане на работниците за риска „трудова злополука“
авторски материал, стр. 47
Последните промени в Закона за административните нарушения и наказания
авторски материал, стр. 51
Тристранни операции съгласно чл. 15 ЗДДС и Директива 2006/112/ЕО - КАЗУС: За сметка на кое лице трябва да е превозът на стоките при триъгълните операции
авторски материал, стр. 88
Тристранни операции съгласно чл. 15 ЗДДС и Директива 2006/112/ЕО - КАЗУС: Български доставчик - прехвърлител в тристранна операция
авторски материал, стр. 88
Тристранни операции съгласно чл. 15 ЗДДС и Директива 2006/112/ЕО - КАЗУС: Данъчен режим на доставките, възникващи по повод тристранните операции
авторски материал, стр. 88
Тристранни операции съгласно чл. 15 ЗДДС и Директива 2006/112/ЕО - КАЗУС: Българско регистрирано лице - посредник в тристранна операция, и рисковете, които съществуват, ако то не може да удостовери това си качество
авторски материал, стр. 88