ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2015 г., кн. 12
Промени в Кодекса на труда във връзка с правото на обезщетениепри при добиване на пенсия в намален размер
авторски материал, стр. 5
За някои нови моменти, свързани с правото на платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 7
Процедурни правила при извършване на масови уволнения - 2
авторски материал, стр. 13
Право на социални придобивки, уговорени в ктд, при работа от разстояние
съдебна практика, стр. 22
За държавен служител има ограничения и по съребрена линия, и по сватовство
авторски материал, стр. 25
Кога 2 + 2 ще е равно на 5, или за ефективността на екипната работа
авторски материал, стр. 28
Кои са почивните дни през 2016 г. и заплащане на труда, положен по време на официалните празници
авторски материал, стр. 43
Коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2016 г. и задължително застраховане на работещите при условия на трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната
авторски материал, стр. 50
Командироване на служители в рамките на ЕС - практически поглед върху определяне на приложимото осигурително законодателство съгласно европейските правила
авторски материал, стр. 54
Относно правото на „коледна добавка“ към пенсията за декември 2015 г.
авторски материал, стр. 60
Възстановете здравноосигурителните си права до края на годината
административна практика, стр. 62