ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2015 г., кн. 11
Забранената финансова подкрепа при придобиване на акции от трети лица
авторски материал, стр. 5
Особени залози - разсъждения върху някои практически проблеми, предмет на разрешаване от ВКС
авторски материал, стр. 11
Владение и контрол при финансовите обезпечения. Законодателства и съдебна практика на държави - членки на ЕС.Практически съвети при предоставяне на финансови обезпечения чрез договор за залог
авторски материал, стр. 25
Бележки по отговора на въпрос № 5 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г.
авторски материал, стр. 41
Продажба на предприятието на длъжника или на обособена част от него в производството по търговска несъстоятелност
авторски материал, стр. 53
Относно някои правни проблеми във връзка с оценяването и съпоставянето на оферти при възлагането на обществени поръчки
авторски материал, стр. 68
Действие на акта на органа по конкуренция и на решението на съда спрямо необжалвалия картелист
авторски материал, стр. 80