ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2015 г., кн. 11
Акценти на годишната инвентаризация. Счетоводно отчитане и данъчни аспекти по ЗКПО и ЗДДС
авторски материал, стр. 5
Бизнескомбинации
авторски материал, стр. 14
Особености при авансовото облагане на доходите от друга стопанска дейност и от наем, придобити през четвъртото тримесечие на 2015 г.
авторски материал, стр. 20
За някои проблеми на данъчното администриранеи облагането с данък върху добавената стойност при публична продан по чл. 131 ЗДДС
авторски материал, стр. 21
Поредни изменения в Наредба № Н-18 от 2006 г.за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства
авторски материал, стр. 38
Относителна недействителност спрямо НАП на извършени сделки и действия от данъчно задължени лица
авторски материал, стр. 46
За клаузата „застраховки“ в договорите
авторски материал, стр. 60
Възможности за преструктуриране на потребителски кредити
авторски материал, стр. 69
КАЗУС: Практически аспекти на облагането с корпоративен данък - 2
авторски материал, стр. 88
КАЗУС: Практически аспекти на облагането с корпоративен данък - 1
авторски материал, стр. 88