ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2015 г., кн. 11
Стачката от солидарност
авторски материал, стр. 5
Предоставяне на работно, униформено или представително облекло в зависимост от правоотношението и категорията персонал
авторски материал, стр. 10
Масовите уволнения по смисъла на Кодекса на труда - 1
авторски материал, стр. 19
Право на допълнителен платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 27
Социално-битово и културно обслужване на работещите
авторски материал, стр. 30
Oценка на изпълнението на служителите в държавната администрация
авторски материал, стр. 34
За „проблемните“ хора в екипа и малките „трикове“, които могат да ни помогнат да ги направим съпричастни към екипната работа
авторски материал, стр. 40
Oбезщетения при прекратяване на трудовия договор
авторски материал, стр. 51
Промените в реда за издаване на разрешения за работа на чужденци в България
авторски материал, стр. 58
Новите основания за прекратяване на трудовия договор при пенсиониране
авторски материал, стр. 61
Категоризиране на труда при пенсиониране
авторски материал, стр. 69
Здравно осигуряване на държавен служител през периода на оставане без работа в случаите на незаконно уволнение
административна практика, стр. 71
Преглед на практикатана Върховния касационен съд по трудови спорове за периода 2008-2014 г.
авторски материал, стр. 88