ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 10
Агенция по заетостта - с мисия за насърчаване на заетостта и подобряване функционирането на пазара на труда
административна практика, стр. 5
Визитка: Агенция по заетостта - 25-годишна история, цели и задачи, основни дейности, приоритети в политиката по заетостта
административна практика, стр. 23
Програми и проекти, предвидени в Националния план за действие по заетостта през 2015 г.
административна практика, стр. 33
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” през новия програмен период - 2014-2020 г.
административна практика, стр. 44
Посреднически фирми и услуги
административна практика, стр. 48
Агенцията по заетостта и бизнеса - партньори на пазара на труда
административна практика, стр. 56
Актуална картина на пазара на труда през първото полугодие на 2015 г.
административна практика, стр. 63
Работа на български граждани в чужбина
административна практика, стр. 77
Правен режим за работа на чужденци - граждани на трети страни, в България
административна практика, стр. 81
Издаване на Синя карта на ЕС за упражняване на висококвалифицирана заетост от чужденци в Република България
административна практика, стр. 84
Агенция по заетостта – Център за информация и услуги
административна практика, стр. 87