ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2015 г., кн. 10
За задължението на работодателя да води и съхранява трудови досиета на своите работници и служители
авторски материал, стр. 5
Вътрешно заместване и вътрешно съвместителство
авторски материал, стр. 15
Относно възможността за въвеждане на допълнителна клауза за работа от разстояние в сключен колективен трудов договор
авторски материал, стр. 18
Приложимо право към индивидуалните трудови договори съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 593/2008 и практиката на Съда на ЕС
авторски материал, стр. 23
Прекратяване на служебното правоотношение по инициатива на органа по назначаването срещу уговорено обезщетение
авторски материал, стр. 35
Как да подберем най-подходящите хора за екипа
авторски материал, стр. 37
Въпроси и отговори по заплащането на труда - 5/2015
административна практика, стр. 51
Въпроси и отговори по заплащането на труда - 6/2015
административна практика, стр. 52
Въпроси и отговори по заплащането на труда - 7/2015
административна практика, стр. 53
Въпроси и отговори по заплащането на труда - 8/2015
административна практика, стр. 54
Какво да очакваме при проверка от инспекцията по труда
авторски материал, стр. 55
Новата наредба за обучението чрез работа или т.нар. „дуално“ обучение
авторски материал, стр. 58
Как да си „купим“ осигурителен стаж
авторски материал, стр. 66
Новите изисквания за пенсиониране
авторски материал, стр. 75
Промените в Закона за лечебните заведения осигуряват комплексното лечение на пациентите
авторски материал, стр. 83