ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 09
Промените в нормативната уредба на платения годишен отпуск
авторски материал, стр. 5
Основен трудов договор в системата на висшето образование
авторски материал, стр. 19
Писмо № 67-54 от 22.07.2015 г. на МТСП
съдебна практика, стр. 20
Писмо № 92-476 от 05.08.2015 г. на МТСП
съдебна практика, стр. 21
Писмо № 66-285 от 05.08.2015 г. на МТСП
съдебна практика, стр. 22
Писмо № 26-501 от 06.08.2015 г. на МТСП
съдебна практика, стр. 22
Писмо №: 94-2547 от 27.08.2015 г. на МТСП
съдебна практика, стр. 23
Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
административна практика, стр. 31
Услугата “Ателие за търсене на работа” в Дирекциите “Бюро по труда”
авторски материал, стр. 51
Програма “Старт на кариерата 2015” гарантира девет месеца работа на младежи до 29-годишна възраст в държавната администрация
авторски материал, стр. 56
Прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди в универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване от хората, родени след 31 декември 1959 г., на които е отпусната пенсия от ДОО с начална дата до 31 декември 2015 г.
авторски материал, стр. 59
Новата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация
авторски материал, стр. 62
Какво трябва да знаем за Съвета на Европа, Европейската конвенция за защита правата на човека и Европейския съд по правата на човека
авторски материал, стр. 68
Пенсионната реформа и промените в Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 88