ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 08
Новият трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
авторски материал, стр. 5
Трудови и осигурителни права на сезонните работници
административна практика, стр. 15
Ползване на отпуск по време на официален празник при сумирано изчисляване на работното време
авторски материал, стр. 18
Писмо № 94-2107 от 20.07.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо №: 26-422 от 01.07.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 21
Писмо № 94-1570 от 25.05.2015 г. на МТСП
административна практика, стр. 23
Основни разлики между социалната икономика и корпоративната социална отговорност
авторски материал, стр. 24
Безопасност и здраве в микропредприятията и малките предприятия
авторски материал, стр. 28
Нова матрица на социален доклад за изследване на родителския капацитет
административна практика, стр. 34
Приета е нова Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
авторски материал, стр. 36
Отново за Европейската социална харта
авторски материал, стр. 63
Международната конференция на труда - Женева, юни 2015 г.
авторски материал, стр. 71
Промените в Кодекса на труда от юли 2015 г.
авторски материал, стр. 88