ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2015 г., кн. 08
Счетоводно отчитане на продажбите на консигнация, реализирани посредством Интернет
авторски материал, стр. 5
За някои специфични въпроси при отчитане на автотранспортна дейност
авторски материал, стр. 22
Счетоводно отразяване на капитала в бюджетните организациии
авторски материал, стр. 28
Данъчни аспекти от гледна точка на ЗКПО и ЗДДФЛ при командироване на работници по реда на чл. 121, ал. 3 КТ
авторски материал, стр. 31
Данъчно облагане на трудови и нетрудови доходи при пребиваване в страна от Европейския съюз
авторски материал, стр. 38
Лихвите като част от данъчната основа на доставките
авторски материал, стр. 42
Последните изменения и допълнения в Наредба № Н-18 за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства
авторски материал, стр. 50
Един неизяснен или неразгледан проблем във връзка с опрощаването на задължения по Закона за местните данъци и такси
авторски материал, стр. 56
Не тръгвайте на път без застраховка
авторски материал, стр. 65
Последните изменения и допълнения в Закона за кредитните институции
авторски материал, стр. 70
Допустим ли е банков влог с инвестиционно предназначение
авторски материал, стр. 81
Казус: Случаи, в които се съставя протокол по чл. 117 ЗДДС за вътреобщностно придобиване
авторски материал, стр. 88
Казус: Реквизити на фактурите, издавани от клон на дружество
авторски материал, стр. 88
Казус: Определяне на облагаемия оборот по чл. 96, ал. 2 ЗДДС
авторски материал, стр. 88
Казус: Облагане на доставките с нулева ставка
авторски материал, стр. 88
Казус: Поставяне на собствена номерация на издаваните документи от получателя по доставката
авторски материал, стр. 88