ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2015 г., кн. 08
Новият трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
авторски материал, стр. 5
Новият трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
авторски материал, стр. 5
Наредба № РД-07-4 от 15.06.2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки
авторски материал, стр. 16
Ползване на отпуски от бащата във връзка с раждането и отглеждане на дете
авторски материал, стр. 21
За някои въпроси във връзка с Тълкувателно решение № 6/2014 от 25.06.2015 г. по тълк. д. № 6/2014 г. на ОСГК на ВКС и отмяната на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 30
Несъвместимостите на общинските съветници и кметовете
авторски материал, стр. 35
Kак да изберем качествен директор „човешки ресурси“
авторски материал, стр. 40
Провеждане на инструктажи и обучения по безопасност и здраве при работа
административна практика, стр. 44
Въпроси и отговори по прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите
авторски материал, стр. 48
Новата Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
авторски материал, стр. 52
Указание № 1029-40-815 от 23.07.2015 г. на НОИ
административна практика, стр. 65
Промените в Закона за семейни помощи за деца от 28 юли 2015 г.
авторски материал, стр. 67
Първите здравни реформи са вече факт
авторски материал, стр. 76
Промените в Кодекса на труда от юли 2015 г.
авторски материал, стр. 88