ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2015 г., кн. 07
Отговорност на сдружението на собствениците при сключване на договор за обновяване на общите части на сградата
авторски материал, стр. 5
Решение № 291/2014 от 27.02.2015 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 14
Отчуждаването за изграждане на национални обекти и на обекти от първостепенно общинско значение - публична собственост на държавата и общините - Проблеми от практиката
авторски материал, стр. 17
Поддържане на кадастралните карти и кадастралните регистри в актуално състояние без издаване на заповед за изменението им (чл. 52 във връзка с чл. 53а ЗКИР)
авторски материал, стр. 23
Нов регламент на ЕС в областта на наследяването с международен елемент
авторски материал, стр. 34
Законът допуска лишаване от наследство, но не пряко
авторски материал, стр. 48
Оповестително-защитно действие на вписването (Противопоставимост на вписания акт по чл. 113 ЗС)
авторски материал, стр. 50
Постройки и сгради по смисъла на Закона за устройство на територията. Практическо значение на различния им правен статут
авторски материал, стр. 59
Свобода на информация и свободно използване на авторски произведения
авторски материал, стр. 63
Изчерпването на правата върху марки - анализ на практиката на Съда на ЕС и българската съдебна практика
авторски материал, стр. 73
Давностно владение (паралелно) „със самия себе си“
авторски материал, стр. 88