ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2015 г., кн. 07
Прекъсване на работното време с почивка за хранене
авторски материал, стр. 5
Има ли право възстановеният от съда работник на платен годишен отпуск за времето на незаконното уволнение
авторски материал, стр. 12
Прекратяванията на трудовия договор по чл. 71, ал. 1 и чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ не се включват при масовите уволнения съгласно § 1, т. 9 от ДР на КТ
авторски материал, стр. 20
Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
авторски материал, стр. 23
Промените в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина
авторски материал, стр. 36
Управление на таланта в практиката
авторски материал, стр. 41
Обезщетения по Кодекса на труда
административна практика, стр. 46
Кои злополуки се признават за трудови и каква е отговорността на работодателя
авторски материал, стр. 50
Главна инспекция по труда напомня на работодателите да съобразят режима на работа с високите температури
административна практика, стр. 52
Особености на еднодневните трудови договори
авторски материал, стр. 54
За измененията в Кодекса за социално осигуряване и пенсионната реформа
авторски материал, стр. 57
Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 относно паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица
авторски материал, стр. 65
От 1 юли тази година НОИ стартира четири нови електронни услуги
административна практика, стр. 73
Решение № 1735 от 07.02.2014 г. на ВАС, VI отд.
съдебна практика, стр. 75
Възстановяване на здравноосигурителни права
административна практика, стр. 80
Правно положение на кметовете и общинските съветници
авторски материал, стр. 88